Jätä tarjous- tai soittopyyntö

Seloste henkilö- ja asiakasrekisteristä

M&P Paino Oy:n seloste henkilö- ja asiakasrekisteristä, Henkilötietolain (523/99) 10 § mukaan

Rekisterinpitäjän ja mahdollisen yhteisrekisterinpitäjän, rekisterinpitäjän edustajan ja tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot:

M&P Paino, Teroprint Oy edustaja: Ilpo Korkolainen, Sopenkorvenkatu 23, 15800 Lahti, puh. 050 382 9649

Käsittelyn tarkoitukset:

Työntekijätiedot palkanlaskentaa varten. Asiakastietoja laskutusta, toimituksia sekä asiakastiedotteita varten.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä sekä rekisterin tietosisältö:

Työntekijä- ja asiakasrekisterit sisältävät seuraavia tietoja:

Yhteystiedot: Nimi, yritys, organisaatio, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan:

Vastaanottajaryhmät ovat tilitoimisto Rezulto. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tarvittaessa tiedot henkilötietojen luovuttamisesta EU-alueen ulkopuolelle: 

Yritys ei luovuta tietoja EU:n ulkopuolelle, ellei asiakas sitä pyydä.

Mahdollisuuksien mukaan eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat: 

Lain puitteissa kirjanpidon- ja palkanlaskennan vaatiman säilytysajan.

Mahdollisuuksien mukaan yleinen kuvaus käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi toteutetuista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista:

Koneilla ja ohjelmissa on salasanat. Henkilötiedot ovat suojattuna ulkopuolisilta.